top of page

Persónuverndarstefna
P.Ó. Ráðgjöf - lögmannsstofa 

P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA fer með persónuupplýsingar skjólstæðinga samkvæmt lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (Persónuverndarlögin) og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga. Persónuvernd og öryggi því tengt er lykilatriði í starfsemi P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFU.

Ný persónuverndarstefna P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFU er eftirfarandi:

Almennt

P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA leggur áherslu á:

  • öryggi persónuupplýsinga viðskiptavina sinna.

  • að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög og reglur um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga.

  • að vinnsla á persónugreinanlegum upplýsingum sé takmörkuð, að því marki að hægt sé að veita þá þjónustu sem félaginu ber að veita viðskiptamönnum.

  • ábyrga vinnslu upplýsinga um viðskiptamenn og að sú vinnsla sé gerð á ábyrgan, öruggan og löglegan hátt.

  • að allar upplýsingar um viðskiptamenn lögmannsstofunnar, sem láta félaginu í té eða sem P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila, séu eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á og/eða óska eftir.

Persónuupplýsingar

P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA ábyrgist að:

  • nota aðeins persónuupplýsingar í lögmætum tilgangi.

  • þegar deilt er persónuupplýsingum viðskiptamanna með þriðja aðila, í lögmætum tilgangi, t.d. vegna tæknilegs viðhalds eða þjónustu vegna greiðslu, skuldbindur P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA sig að vinnsla slíkra upplýsinga takmarkist við þá þjónustu sem inna skal af hendi.

  • tryggja fullan trúnað þriðja aðila við vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga.

  • viðskiptamenn P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFU séu eigendur að sínum persónuupplýsingum, hafi einir aðgang að slíkum upplýsingum, ásamt tilnefndum starfsmönnum lögmannsstofunnar.

Tölfræðilegar samantektir

P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA tekur ekki saman persónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar.

Heimasíða félagsins

Á heimasíðu (vefsvæði) félagsins, kann félagið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun, t.d. um tegund vafra, hvaða vefsíður notendur heimsækja á vefsvæðinu, heildartímann sem notendur verja á vefnum o.s.frv. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra. Engum pesónugreinanlegum upplýsingum skal safnað saman við slíka vinnslu.

 

Upplýsingar til þriðja aðila

P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA skuldbindur sig að afhenda ekki gögn um viðskiptamenn P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFU til þriðja aðila nema félaginu sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt skriflegri beiðni/heimild viðskiptamanns og sem hluti af þeirri hagsmunagæslu sem unnin er, annað hvort fyrir dómstólum eða á öðrum vettvangi.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFU eru vistuð í samræmi við öryggiskröfur persónuverndarlaganna og laga um færslu bókhalds og varðveislu þess. Geymsla og vistun slíkra upplýsinga miðast við lög þess efnis.

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til stórfelldrar/vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi.

P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA ber enga ábyrgð á töfum sem verða á þjónustunni eða því að þjónustan virki ekki sem skyldi vegna óviðráðanlegra atvika (force majeure).

 

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFA áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa hvenær sem er. Við látum vita af slíkum breytingum á heimasíðu félagsins.

 

Tengiliðaupplýsingar

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum varðandi persónuverndarstefnu P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFU vinsamlegast hafðu samband við skrifstofu félagsins á netfangið: pall@po-consulting.is

Traust og trúnaður er eitt af einkunnarorðum P.Ó. RÁÐGJÖF – LÖGMANNSSTOFU og leggur félagið mikla áherslu á að tryggja öryggi þeirra upplýsinga, þ.m.t. persónuupplýsinga, sem viðskiptamenn treysta félaginu fyrir í starfsemi sinni.

Samþykkt af stjórn félagsins,  þann 15. júlí 2018.

bottom of page